top of page

O nama

Inicjativa za osnivanje Rotari Kluba Bar potekla je od Rotari Kluba Budva, koji je automatski postao i sponzor Rotari Kluba Bar.
Inicijativa je pokrenuta sredinom 2009 godine.

ŠTA JE ROTARI ?

Rotari je organizacija poslovnih i profesionalnih ljudi udruženih širom svijeta u cilju pružanja humanitarne pomoći i podsticanja visokih etičkih standarda u svim profesijama i unapredjenja dobre volje i mira u svijetu.

Rotari je osnovan prije 103 godine, daleke 1905. u Čikagu-SAD. U to vrijeme Čikago je izgledao kao jedno ogromno selo, uprkos milionima stanovnika. Različite grupe ganstera koje su imale i svoje popularno ime-mafija, držale su grad čvrsto u svojim rukama. Advokat Pol Haris je u takvom okruženju bio usamljen, bilo mu je potrebno prijateljstvo i zajedno sa prvim rotarijancima osjećao je da mogu aktivno da pruže pomoć gradjanima Čikaga. I tako je rodjena jednostavna ideja Rotarija: prijateljstvo i služenje. Sam Pol Haris je govorio da ste kao pojedinac sami i da ne možete mnogo da postignete, ali ako se udružite, situacija se menja. Ideja Rotarija je počela na nacionalnom nivou, da bi za samo nekoliko godina prerasla u internacionalnu. Rotari je u početku bio upućen na ljude koji govore engleski jezik, odnosno na Ameriku i Englesku. Zatim su došli drugi ljudi, drugi jezici, drugi kontinenti, druge kulture i sve to zajedno postaje Rotari.

U različitim kulturama imate različite vrste prijateljstava, tako da se u toj širokoj paleti čovječanstva i samo služenje mijenjalo. Aktivnosti su postale drugačije, kao i namjere i ciljevi. Iako je Rotari internacionalna organizacija, klubovi održavaju svoju nacionalnu osobenost. Internacionalizam je zaista prava tema Rotarija, jer rotarijanstvo ne prihvata granice.
Danas, na 100-godišnjicu Rotari Interacionale, najveće nevladine organizacije na svijetu, stalne članice UN, postoji 1.221.667 rotarijanaca u više od 32.292. kluba u 168 zemalja, rasprostranjenih u 529 Distrikta. Rotaraktovaca (mladi od 18-30.godina) ima 180.987 u 7.869 klubova u 158 zemalja, a interaktovaca (od 14-18.godina) ima 233.680 u 10.160 klubova u 118 zemalja. To je podmladak Rotarija i njegova sigurna budućnost. U našoj zemlji ima 35 klubova sa blizu 1000 članova. Klubovi pripadaju D-2480, zajedno sa klubovima Severne Grčke, Bugarske i Makedonije, ukupno 3000 rotarijanaca.


 

 

Moto Rotarija

Prvi moto Rotari Internešnala, “Najviše dobija onaj koji najviše daje (služi)” usvojen je na drugoj Rotari konferenciji održanoj u avgustu 1911. godine u Portlandu, Oregon. Ovu misao izrekao je cikaški Rotarijanac Art Šeldon 1910. godine kada je držao govor u kome je izmedju ostalog rekao: “Najviše dobije onaj koji drugima najviše daje”. Otprilike u isto vreme, Ben Kolins, predsjednik Rotari kluba Minianapolisa, Minesota, izjavio je da je najbolji način da se organizuje Rotari klub pridržavanje pravilu “Služiti druge, ne gledati sebe”. Ova dva slogana, nešto izmijenjena, formalno su usvojeni kao zvanični motoi Rotarija na konferenciji u Detroitu 1950. godine: “Najviše dobija onaj koji najviše služi” i “Nesebično služiti”. Pravni Savet je 1989. proglasio “Nesebično služiti” za osnovni moto Rotarija s obzirom da on najpotpunije izražava filozofiju nesebičnog volonterskog služenja.

RCLogo_edited.png

Od najranijih dana, zupčanik je bio i ostao simbol Rotarija. Prvo grafičko rešenje zupčanika dao je cikaški Rotarijanac Montag Ber. On je po profesiji bio graver i nacrtao je simbol Rotarija: jednostavan točak seoskih kola sa nekoliko linija koje su označavale prašinu i pokret. Točak je predstavljao “Civilizaciju i pokret”. Većina prvih klubova imale su neku varijantu točka odštampanu na svojim memorandumima ili publikacijama. Konacno, 1922. godine, odlučeno je da svi Rotari klubovi treba da imaju jedinstveno rešenje ekskluzivnog simbola Rotarija.

bottom of page