top of page

„10 GODINA ZA 10 ŠKOLA” PROJEKAT: POMOĆ OSNOVNIM ŠKOLAMA U CILJU UNAPRIJEĐENJA KVALITETA REALIZACIJE NASTAVNOG PROGRAMA

Rotary klub Bar je u okviru svoje misije „Doprinos zajednici“, koja je glavni osnov postojanja Rotary organizacije, prepoznao potrebu za pomoć školama u pribavljanju opreme za unaprijeđenje kvaliteta realizacije nastavnog programa.

Shodno tome, u godini kada Rotary klub Bar slavi deceniju svog postojanja, pokrenuli smo projekat pod nazivom „10 godina za 10 škola“. Projekat ima za cilj unaprijeđenje kvaliteta sprovođenja nastavnog programa kroz opremanje školskih kabineta u 10 osnovnihškola u barskoj opštini i davanje materijalne i druge pomoći, sve u zavisnosti od individualnih potreba svake škole.

Predstavnici Rotary kluba Bar su održali sastanke s direktorima osnovnih škola i došli do informacija o tome koja su to sredstva najpotrebnija u školskim kabinetima kako bi se unaprijedio kvalitet realizacije nastavnog programa.

Na osnovu utvrđenih potreba Rotary klub Bar je na svojim sastancima donio odluke koju vrstu opreme će donirati svakoj pojedinačnoj osnovnoj školi.

Shodno odlukama uručena je prva donacija O.Š. “Mrkojevići” i to 7 kompjutera i 3 televizora koji će biti postavljeni u kabinetima gdje se održava nastava. Donacija je finansirana od sredstava Rotary kluba Bar kao od novčane podrške članova kluba.

Sledeća donacija je planirana za O.Š. “Blažo Jokov Orlandić” na kojoj se već radi.

Rotary klub Bar će poslati pisma ostalim Rotary klubovima, privrednim subjektima, lokalnoj zajednici i građanima s pozivom da se uključe u projekat tako što će donirati sredstva na račun Rotary kluba Bar kako bi navedeni projekat uspjeli dovesti do kraja.

Sajt Rotary kluba Bar (www.rotarybar.me) će biti redovno ažuriran i na istom će postojati posebno istaknut projekat “10 godina za 10 skola´ sa svim relevantnim informacijama o svim dešavanjima i aktivnostima na realizaciji projekta. Na sajtu će biti istaknute fotografije i video material zabilježen prilikom donacije opreme svakoj pojedninačnoj školi, te spisak tako donirane opreme ili druge podrške.

Osim gore navedenog, na sajtu će biti istaknuti nazivi privrednih subjekta, institucija i imena pojedinaca koji su podržali projekat, te ukupan iznos prikupljenih sredstava i drugih davanja, kao I podaci o tome kako su prikupljena materijalna sredstva utrošena za potrebe realizacije projektnih aktivnosti.

S postovanjem,
Rotary klub Bar

Donacija-OS-Srbija-2

Donacija-OS-Srbija-2

OŠ-BJO-3

OŠ-BJO-3

OS-Mrkojevici-3

OS-Mrkojevici-3

bottom of page