top of page

Ćazim Alković 

 


SEKRETAR

ADRESA
Celuga BB, Bar
Montenegro
Datum i mjesto rođenja 26. 08. 1968. Bar
Naziv preduzeća: Opština Bar, Menadžer Opštine Bar
Broj telefona preduzeća: +382 30 301 400
Mejl adresa preduzeća: opstinabar@bar.me
www.bar.me
+382 69 039 143
cazimalkovic@gmail.com
Member ID: 9808509

 

Biografija
U Baru je završio osnovnu školu O.Š. „Mrkojevići“ i Gimnaziju „Niko Rolović“.
Studirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, nosilac je master diplom
e.

 

Radno iskustvo:
Uprava pomorske sigurnosti – Menadžer za kvalitet
Predsjednik Nacionalnog udruženje senzorskih ocjenjivača djevičanskih maslinovih ulja.
Predsjednik Društva maslinara Bar.
Od 2016. godine je član Rotary klub Bar.
Poznavanje jezika: Engleski jezik – napredni , italijanski – osnovni
Oženjen, dvoje djece: sin i ćerka.
Hobi: jedrenje i priroda.

cazim_alkovic.jpg
bottom of page