top of page

Milica Vuksanović


 

 


ČLANSTVO

ADRESA
Ul. Jovana Tomasevica 25/15
Bar, Montenegro
Profesija: Ph D. Doktor Labaratorijske medicine
Poliklinika ``DR VUKSANOVIĆ``
+ 382 (0) 69/030-832
mvlab@t-com.me
www.drvuksanovic.me

 

BIOGRAFIJA
✓ Rođena u Požegi, Srbija.
✓ Završila Medicinski fakultet u Beogradu. Postdiplomske studije u Zagrebu.
✓ Magistarski i doktorski rad odbranila u Beogradu.
✓ Udata i živi u Baru od 1977. godine.
✓ Ima supruga Vasilija, ćerke Draginju i Jelenu i sina Sava.
✓ Radila u javnom zdravstvu do 1999-te godine, a od tada ima svoju privatnu biohemijsko-mikrobiološku laboratoriju. Od 2016. godine proširila djelatost i registrovala Polikliniku „Dr Vuksanović“.
✓ U Rotary klubu Bar od osnivanja kluba. Bila član više odbora.
✓ Predsjednica kluba u rotarijanskoj 2012/2013. godini.
✓ Nosilac značke Paul Harris.

milica_vuksanovic_1.jpg
bottom of page