top of page

Nikola Banović

ODNOSI SA JAVNOŠĆU I DISTRIKTOM

ADRESA
Rotary Club Bar Hotel Princess
Montenegro
Profesija: Chartering Manager
Jadroagent Bar, International Shipping & Freight Agency, Ltd.
+ 382 (0) 69/222-822
chartering@jadroagentbar.com
Member ID: 8500324
www.jadroagentbar.com

 

BIOGRAFIJA
Obrazovanje
✓ Osnovnu školu “Meksiko” završio u Baru 1996. Godine
✓ Gimnaziju “Niko Rolović” završio u Baru 2000. Godine
✓ Fakultetsko obrazovanje stekao 2007.godine na Fakultetu za Pomorstvo, Kotor, Univerzitet Crne Gore i dobio zvanje diplomirani menadžer u pomorstvu
✓ National Shipbroking Academy (Assagenti Genoa) Genoa, Italy – 2010. Godine

Radno iskustvo
✓ Jul 2007. – do sada – Chartering Manager u Jadroagent Bar, d.o.o. – djelatnost preduzeca – pomorska agencija I spedicija
✓ Novembar 2007. – April 2008. – Trainee program u oblasti ship operations-a I brokerskih poslova u Nidera Handelscompagnie B.V. Rotterdam, Netherlands
Ostalo
✓ Govori engleski i italijanski jezik
✓ Osnivač prvog Rotaract kluba u Crnoj Gori, Rotaract kluba Ulcinj
✓ Član Rotary Kluba Bar od 2012. Godine
✓ Neoženjen

nikola_banovic.jpg
bottom of page