top of page

Petar Đurović

ČLAN
 

ADRESA
35, Jovana Tomasevica Str. 85000,
Bar, Montenegro
+382 30 311 890
+382 67 210 621
p.durovic@abaco.co.me

Biografija
Petar Djurović je član Rotary kluba Bar od 2019. godine. Studije iz oblasti pomorstva završio je u Atini kao stipendista Vlade Republike Grčke. Osnivač je i izvršni direktor privrednog društva ABACO DOO osnovanog 1990. godine koje pruža kompletan spektar pravnih i konsultantskih usluga vezanih za pomorsku industriju. Ima zavidno iskustvo u pomorskom pravu i osiguranju, međunarodnoj prodaji robe, uključujući pravo pomorskog osiguranja, rješavanje pomorskih sporova, kupoprodaju brodova, zaustavljanje pomorskih brodova i dr.
Prije njegovog povratka u Crnu Goru, gospodin Djurović je pet godina proveo radeći za konsultantsku kompaniju Premium Consulting u Atini i to u oblastima planiranja i implementacije investicionih projekata u pomorstvu i strateškog planiranja, uglavnom radeći sa klijentima šireg pomorskog sektora.
U 2016. godini pridružio se britanskoj kompaniji za istraživanje i proizvodnju ugljovodonika Energean Oil & Gas, kao generalni direktor u Crnoj Gori, i u potpunosti je odgovoran za realizaciju projekta istraživanja nafte i gasa u Crnoj Gori.
Krajem 2017. g. Djurović je sa svojim partnerima osnovao društvo Premium Consulting Montenegro sa poslovnim sjedištem u Grčkoj i regionalnim kancelarijama na Kipru i Crnoj Gori. Djelatnost ovog društva je upravljanje investicionim projektima u pomorstvu i širem tercijalnom sektoru.
Od 2011. pa sve do danas g. Đurović radi kao eksterni konsultant u oblasti pomorskog prava i prava pomorskog osiguranja za državne institucije i više lokalnih kompanija koje su involvirane u pomorsku privredu. Osim toga, g. Đurović je 2010. godine imenovan je od strane Ministarstva pravde Crne Gore za stalnog sudskog tumača za grčki jezik.
G. Djurović tečno govori engleski i grčki jezik. Oženjen je i otac jednog djeteta.
Odgojen u kulturi doniranja i pomaganja drugima redovo podržava i učestvuje u društveno odgovornim aktivnostima. Sa željom da nastavi da doprinosi zajednici postao je član Rotary kluba Bar.

s.jpg
bottom of page