top of page

Članovi Upravnog odbora prisutvovali su prvom elektronskom seminaru za dolazeće predsednike i sekre

Naš budući članovi Upravnog odbora prisutvovali su prvom elektronskom seminaru za dolazeće predsednike i sekretare (PETS/SETS) u Distriktu. Sinoć je održano predavanje posvećeno razvoju članstva u Rotariju. Članovi komiteta za članstvo na čelu sa PDG Vladimirom Matićem su upoznali dolazeće funkcionere klubova sa time kako proširiti članstvo, ali i kako zadržati postojeće. Domaćin je bio dolazeći guverner Danilo Ljevnaic. Glavni Distriktni trener u narednoj godini je DGND Nikola Božić.

@rotarydistrict24830 comments
bottom of page