top of page

Međunarodni sastanak sa prijateljskim klubovima iz Afrike

Rotary club Bar učestvovao je danas na međunarodnom sastanku u organizaciji naših prijateljskih klubova iz Afrike.

Rotary international Predsjednik G-din Holger Knaack govorio je o izuzetnom trudu afričkih Rotarijanaca koji je urodio iskorijenjivanjem Polio paralize u Africi. Istakao je da se na ovome ne smije stati, da Rotary International treba da održi obećanje i iskorijeni Polio u cijelom svijetu.

Kao i da se struktura postavljena za borbu protiv dječije paralize može iskoristiti za uspešnu vakcinaciju protiv Covid-19.

Sastanku su prisustvovali predstavnici 70 klubova sa sve 4 strane svijeta.

Svijetu je sada potreban Rotary, a Rotariju si potreban ti.

@rotaryclubambassadors


0 comments
bottom of page