top of page

Polugodišna skupština

Rotary klub Bar održao je sinoć Polugodišnju Skupštinu kluba na kojoj su usvojeni Polugodišnji i Finansijski izvještaj o radu kluba.

Predsjednici za naredne godine su: - Božo Sarić 2021/2022 - Anita Radulović 2022/2023

Iako nas je pandemija omela u planovima uspješno je završen projekat "10 godina za 10 škola".

Počeli smo sa uručivanjem Zahvalnica donatorima i njihova imena objavljivaćemo redovno počevši od ove nedjelje.

Klub je pokrenuo prvi Global Grant projekat Bring to life, posvećen borbi protiv preeklampsije u toku Covid pandemije. Vrijednost projekta iznosiće oko 70000 USD.

#rotary #rotarycrnagora #rotaryinternational #rotarydistrict 2483 #rotarybar #preeclampsiaawareness #preeclampsiasurvivor #bringtolife #rotaryproject #rotaryclub #rotaryengine


0 comments
bottom of page