top of page

Predstavnici Rotari kluba Bar su danas uručili donaciju Osnovnoj školi “Srbija”


Predstavnici Rotari kluba Bar su danas uručili donaciju Osnovnoj školi “Srbija”

u nastavku ovogodišnjeg projekta pomoći osnovnim školama ” 10 godina za 10 škola”, kojim obilježavaju deceniju postojanja.

Prema zahtjevu škole za donaciju, uručena im je trenutno najpotrebnija oprema: 2 televizora, projektor, veliko platno za projektor i pametna tabla.

Direktor škole Josip Ćinćur se zahvalio Rotary klubu Bar na donaciji siguran da će donacija doprinijeti kvalitetu nastave i modernizacij nastavnog procesa.

Ovo je treća donacija Rotary kluba Bar, nakon O.Š. “Mrkojevići” u Pečuricama i gradske škole “Blažo Jokov Orlandić”.

Biti Rotarijanac znači doprinositi razvoju prvenstveno svoje lokalne zajednice, podržati razvoj obrazovanja, zdravstva i pomoći osjetljivim članovima društva.

Rotary International je simbol volonterstva i humanosti.

Klub se zahvaljuje ostalim Rotary klubovima Crne Gore koji su podržali projekat, privrednim subjektima, lokalnoj samoupravi i privrednicima. Kao i svim pojedincima i organizacijama koji su donirali, ne samo iz našeg grada već i šire, jer su prepoznali značaj projekta za razvoj obrazovanja i dobrobit naše zajednice.

Klub poziva sve građane i preduzeća da skladu sa njihovim mogućnostima pomognu realizaciju projekta kako bi osnovci imali bolje uslove za održavanje nastave.

Naše malo, djeci će značiti puno!

Donacija se može uplatiti na žiro račun Rotary kluba Bar kod Erste banke broj 540-3649-62 sa naznakom „Pomoć školama“.

0 comments
bottom of page