top of page

ZAPISNIK s redovnog sastanka RC Bar koji je održan u hotelu Princess 19.09.2019. godine sa početkom

Gost spiker: Almir Cecunjanin, karate reprezentativac Crne Gore i osnivač Karate kluba „Bar“.

Predsjednik je podsjetio sve članove na uspješnost prošlog sastanka i izrazio zadovoljstvo i ponos angažovanošću svih. Jasno je da se svi članovi odazovu kada treba da se pokrene aktivnost i to je ono što je najvažnije. Predsjednik je napomenuo sve prisutne da je sve članove zamolio da iščitaju zapisnik sa prethodnog sastanka kako bi danas i nadalje bili što Tehnički sekretar je pripremila Dopis – molbu za direktora Hotela Princess da se odobri postavljanje Rotary table. Predsjednik je razgovarao danas sa direktorom hotela koji ga je informisao da hotelska Knjiga standarda ne dozvoljava da se postavljaju dodatne table na ulazu hotela ali da upute Dopis svakako.


odbor za Projekat doniranja školi u sastavu Elvir Kalamperović, Nela Vitić, Stevan Milošević, Bojan Šušter, Petar Đurović i Srđa Jovanovski su se sastali ranije danas i spremili Dopis koji će biti upućen zainteresovanim stranama: privredi, javnim preduzećima, pojedincima i NVO-ima u cilju prikupljanja sredstava.

Pripremljen je takođe i Projekat sa Planom i Programom po fazama. Radni slogan je: 10 godina za 10 škola. Predsjednik je pročitao i Dopis i Projekat i uputio članove da će oba biti poslata svima na mejl adresu. Zamolio je sve članove da najkasnije do utorka 24.09.2019. dostave svoje predloge za izmjene i dopune i da jasno te dijelove označe bold u tekstu. Predsjednik je istakao da se donacija O.Š. „Mrkojevići“ kompletira, naručeno je 7 kompjutera i 3 televizora. Oprema će biti isporučena sjutra, tako da je za utorak 24.09.2019. planirano svečano uručenje i posjeta školi. Pozvao je članove da se odazovu u što većem broju i da zajedno uruče donaciju.

Predsjednik se potom obratio gostu Almiru Cecunjaninu, zahvalio mu se što je prihvatio poziv da prisustvuje sastanku, da se upozna sa radom našeg kluba, misijom Rotarijanstva i našim Projektom i zamolio ga je da se predstavi ostalim članovima.

Almir se zahvalio na pozivu navodeći da mu je čast da bude gost kluba večeras, da je i ranije znao za aktivnosti kluba ali da je nakon večerašnjeg prisustva dodatno uvjeren da je Rotary klub Bar iskreno posvećen poboljšanju kvaliteta života naše zajednice.

Almir za sebe kaže da ima 34 godine, da je oženjen i da je trenutno reprezentativac-kapiten tima Crne Gore u karateu, kao i da je vlasnik karate kluba „Bar“ koji broji preko 200 članova i niže ozbiljne domaće i strane rezultate. Osvojio je brojne titule: osvajač državnih zlata Jugoslavije, SRJ i Crne Gore, osvajač zlatnih evropskih i svjetskih medalja, bio je prvak Balkana 10 puta i aktuelni je univerzitetski prvak svijeta i Evrope. Trener je i osnivač KK „Bar“ koji je rangiran među 3 najbolja karate kluba Crne Gore. Od 13 reprezentativaca koji će nastupati na svjetskom prvenstvu 7 je iz karate kluba Bar, među njima i Vladimir Mijač koji je osvojio 3. mjesto na svjetskom prvenstvu.

S postovanjem, Rotary klub Bar

0 comments
bottom of page