top of page

ZAPISNIK s redovnog sastanka RC Bar koji je održan u hotelu Princess 25.07.2019. godine sa početkom

Predsjednik Elvir Kalamperović je otvorio oficijelni dio sastanka, pozdravio sve prisutne i naglasio da za večerašnji sastanak nije planiran gost spiker iz razloga jer je ovo poslednji redovni sastanak u julu. Da slijedi ljetnji odmor i da bi želio da iskoristi ovaj sastanak za podijelu utisaka i organizovanje planova za avgust i septembar. Nakon uvodnog obraćanja Predsjednik je uručio Rotary značke novim članovima Petru Đuroviću i Stevanu Miloševiću uz najavu svečane dodijele Članskog paketa sa ID karticom nakon odmora.

Predsjednik je potom podsjetio sve članove da je Upravni odbor jednoglasno prihvatio predlog da se g-din Zoran Davidovac prihvati kao potencijalni kandidat za članstvo i da je Zoran uredno našem klubu dostavio Preporuku i saglasnost svog matičnog kluba Rotaract Zrenjanin. Predsjednik lično je siguran da će njegovo dugogodišnje iskustvo u Rotaractu doprinijeti daljem razvoju našeg kluba. U nastavku je uputio Zorana u proceduru prijema u članstvo: da je u obavezi da prisustvuje tokom 10 sastanaka kluba, nakon čega će se o njegovom prijemu u članstvo glasati na sastanku UO i na sastanku članova kluba. Zoran Davidovac je potvrdio da je razumio proceduru i da će se potruditi da ispuni sve uslove. U daljem dijelu sastanka Predsjednik je dao na glasanje prijem Dine Desančić kao potencijalnog kandidata za članstvo. Naglasio je da je potrebno i nju upitati da li je zainteresovana da postane član i da li je u mogućnosti da prihvati sve obaveze koje potencijalno članstvo donosi. Jednoglasno je usvojen predlog da joj se ponudi da postane potencijalni kandidat za članstvo i to od septembra mjeseca 2019. godine.

Predsjednik je potom obavjestio sve članove da je g-din Jan Hendrik Visser obavjestio tehničkog sekretara kluba da želi da nakon preseljenja u Bar postane član kluba, da će dostaviti Preporuku i saglasnost matičnog kluba, kao i da je svjestan jezičke barijere i da će se potruditi da nauči crnogorski jezik. Snežana Pekić je preuzela zadatak da obavijesti g-dina Vissera o proceduri prijema u članstvo.

Utvrđen je sledeći raspored dežurstava:

1. 01. avgust – Milica Vuksanović i Željko Todorović, 2. 08. avgust – Goran Đurović i Ljubomir Kočović, 3. 15.avgust – Srđan Grgić i Petar Đurović, 4. 22. avgust – Stevan Milošević i Bojan Šušter i 5. 29. avgust – Slađana Živanović i Željko Karanikić.

S postovanjem, Rotary klub Bar


0 comments
bottom of page