top of page

ZAPISNIK – sa redovnog sastanka RC Bar koji je održan u hotelu Kalamper Hotel & Spa 29.11.2019. godi


Redovnom sastanku RC Bar prisustvovali su sledeći članovi:

Elvir Kalamperovć, Predsjednik

Božo Sarić,

Goran Đurović,

Ljubomir Kočović,

Milica Vuksanović,

Petar Đurović,

Radislav Vojvodić,

Slađana Živanović,

Srđan Grgić,

Stevan Milošević,

Željko Karanikić,

Anita Radulović

Dina Desančić

Predsjednik Elvir Kalamperović je otvorio oficijelni dio 17. redovnog sastanka u rotarijanskoj 2019/2020. godini, pozdravivši sve prisutne. Članici dr Milici Vuksanović je čestitao 20 godina Poliklinike Vuksanović, poželjevši joj da klinika nastavi da niže uspjehe, naglasivši da je svih ovih godina ova klinika bila simbol inovativnosti, profesionalnosti i medicinskog integriteta.

Zahvalio se dr Vuksanović što je pozvala članove da se okupe na druženju uz večeru i vino i time podržala ovogodišnju misiju kluba, usmjerenu na građenje timskog duha i diha podrške. Poželio je svima lijepo i ugodno veče i uručio dr Vuksanović cvijeće ispred kluba.

Dr Milica Vuksanović se zahvalila svim članovima na poklonu pažnje, poželjela je svima dobrodošlicu na Vinsko veče u organizaciji hotela Kalamper Hotel & Spa i vinarije Matošević. Pozvala je sve da uživaju u selekciji vina i hrane, kao i u muzici.

Predsjednik se još jednom zahvalio dr Vuksanović na pozivu, naglasivši da je njeno iskustvo u Rotariju kao i u klubu neprocijenjivo kako za njega lično tako i za sve ostale članove kluba.

Ovim je zatvoren oficijelni dio sastanka.

Dostavljeno svim članovima RC Bar.

U Baru, 29.11.2019.

Zapisnik pripremila, Snežana Pekić,Tehnički sekretar

0 comments
bottom of page