top of page

ZAPISNIK sa redovnog sastanka RC Bar koji je održan u hotelu Princess 03.10.2019. godine sa početkom

Gosti na sastanku: predstavnici LIONS KLUBA BAR ANTIBARIS: ●Predsjednik Radomir Petrić, ●Prvi potpredsjednik Valentina Kalinić, ●Drugi potpredsjednik Muharem Muratović i ●Blagajnik Marko Vukčević.

Predsjednik Elvir Kalamperović je otvorio oficijelni dio 10. redovnog sastanka u rotarijanskoj 2019/2020. godini i pozdravio sve prisutne, posebnu dobrodošlicu poželjevši gostima iz Lions kluba Bar koji su prihvatili poziv Rotary kluba Bar da se klubovi upoznaju i predstave jedni drugima, jer su oba kluba dio globalnih, humanitarnih i filantropskih misija i vođeni su istim ciljem poboljšanja kvaliteta života lokalnih zajednica. Budući da su oba kluba u Baru, Predsjednik smatra da treba da postanu prijateljski klubovi i da podrže jedni druge. Predsjednik je zahvalio članovima što su na večerašnji sastanak došli u do sada najvećem broju u ovoj rotarijanskoj godini i da to pokazuje da su na dobrom putu, da se obnovila energija kluba i da želi da se taj duh održi. Predsjednik je potom pozvao predstavnike Lions kluba da se predstave. Ispred LC Bar prisutnima se obratio Predsjednik LC Bar – Radomir Petrić. Na samom početku izlaganja se zahvalio u lično ime i u ime kluba Rotary klubu Bar na pozivu i posebno na nesebičnoj pomoći i podršci lokalnoj zajednici koju klub godinama pruža. Lokalna zajednica prepoznaje plemenitu misiju kluba i njenih članova. U nastavku izlaganja istakao je da je Lions Club Bar Antibaris osnovan 10. novembra 2018 godine. Upravo pripremaju proslavu prvog rođendana i to tako što će osnovati Leo klub koji je sličnog statusa i organizacije kao Rotaract –mladi i aktivni članovi, posvećeni zajednici. Lions klub Bar prati 4 glavne misije međunarodnog Lions kluba i to: ● borba protiv dijabetesa koji je 4 masovni ubica na svijetu, ● pomoć slijepim i slabovidim licima, koja je jedna okosnica Lionsa. Lions je širom svijeta otvorio 600 očnih klinika i stalno pomaže u doniranju pasa vodiča i satova za ta lica; ● pomoć djeci oboljeloj od kancera i ● zaštita životne sredine. Zahvalio se na pozivu i prilici da se predstave i izrazio zadovoljstvo što su oba kluba na istom putu, putu davanja i dobročinstva. Lions klub je otvoren za pokretanje zajedničkih akcija i Petrić smatra da je sada momenat da se oba kluba otvore ka javnosti i da se bolje predstave. Da se javnosti pošalje jasna poruka – da su oba kluba tu da doprinijeli zajednici iz koje potiču. Predsjednik Kalamperović se zahvalio Petriću na predstavljanju i još jednom na posjeti i izrazio je spremnost da se klubovi sprijatelje i pokrenu zajednički projekat. U Baru, 04.10.2019.

Zapisnik pripremila Snežana Pekić,Tehnički sekretar

0 comments
bottom of page