top of page

ZAPISNIK sa redovnog sastanka RC Bar koji je održan u hotelu Princess 07.11.2019. godine sa početkom

Gošća spiker večerašnjeg sastanka bila je Danka Zečević, direktorica mikro-kreditne fina

nsijske institucije Altermodus iz Bara. Predsjednik Elvir Kalamperović se u svoj elično i u ime kluba zahvalio Altermodusu na njihovoj donaciji projektu kluba “10 godina za 10 škola“. Predsjednik Kalamperović je obavijestio članove da je na adresu kluba stigla Zahvalnica O.Š. „Blažo Jokov Orlandić“ za donaciju uručenu 30.10.2019. godine. Donaciju su direktor i učenici škole dočekali s oduševljenjem potvrdivši da je RC Bar pokrenuo projekat koji će mijenjati značajno uslove nastave. Plan uručenja donacija po projektu teče po planu, sledeća donacija biće uručena O.Š. „Srbija“. Predsjednik je obavijestio članove da je u saradnji sa Allegra krstarenjem u vlasništvu člana Mihaila Vukića pokrenut paket za porodično krstarenje članova i njihovih porodica Mediteranom za vrijeme majskih praznika. Poziv će biti otvoren za sve crnogorske Rotary kubove, njihove porodice i prijatelje.

Danka Zečević se zahvalila klubu na pozivu, čime su joj ukazali posebnu čast. Upućena je u rad i značaj Rotary misije i zbog toga joj je posebno drago što su donirali sredstva, sigurni da će biti primjenjena u prave svrhe. Odmah po završetku studija se zaposlila u Altermodusu, gdje radi već 8 godina a poslednje dvije je na poziciji direktora. Altermodus posluje od 1997. godine kao mikro-kreditna finansijska institucija koja izdaje kredite u vrijednosti do 50 000.00 eura uglavnom fizičkim licima, zanatlijama i penzionerima. Imaju preko 3000 klijenata. Altermodus je 2013. godine donirao sredstva O.Š. „Srbija“ kada je uz donaciju materijala i radne snage njihovih klijenata saniran dio škole. Podržavaju i razne manifestacije jer žele da budu prepoznati kao društveno odgovorna kompanija koja inspiriše i druge na takav odnos prema zajednici. Predsjednik se još jednom zahvalio gošći na prisustvu i na donaciji i tom prilikom joj je uručio Zahvalnicu kluba, napomenuvši da će svi donatori biti gosti kluba na svečanosti proslave decenije čarterovanja RC Bar. U Baru, 07.11.2019.

0 comments
bottom of page