top of page

ZAPISNIK sa redovnog sastanka RC Bar koji je održan u hotelu Princess 26.09.2019. godine sa početkom


Predsjednik je obavijestio sve prisutne članove da je donacija O.Š. „Mrkojevići“ svečano uručena kako je planirano, da je značajan broj članova prisustvovao uručenju, kao i da su im direktor škole i učenici pripremili srdačan i prijatan prijem i zahvalili se iskreno na donaciji. Mediji su uredno ispratili prvu u nizu donacija, ali da smatra da bi reagovanje medija moglo biti i bolje s obzirom na značaj projekta.

Predsjednik je naveo da je odziv članova i njihovih kompanija značajan i pročitao je redom preduzeća koja su donirala značajne iznose. Tehnički sekretar će voditi listu koja će sadržati naziv kompanije, status kontakta (da/ne) i status donacije (da/ne) i iznos iste i jednom dnevno će izvještavati članove o donacijama kako bi svi bili upućeni u listu donatora, kao i da bi im se ukazala pažnja i zahvalnost.

Predsjednik je nadalje naveo da su svi članovi koji su preuzeli obavezu kontaktiranja škola uspješno ispunili svoje zadatke i da je većina škola poslala tražene dopise o potrebnim sredstvima.

S postovanjem, Rotary klub Bar

0 comments
bottom of page