top of page

„10 GODINA ZA 10 ŠKOLA” 

Rotary klub Bar je u okviru svoje misije „Doprinos zajednici“, koja je glavni osnov postojanja Rotary organizacije, prepoznao potrebu za pomoć školama u pribavljanju opreme za unaprijeđenje kvaliteta realizacije nastavnog programa.

bottom of page